Comhar Creidmheasa Ghaoth Dobhair Teoranta, Príomh Oifig Doirí Beaga. Donegal
074 9531279 info@gaothdobhaircu.ie
Tá ár gcomhar creidmheasa anseo don phobal, ní ar mhaithe le brabús!    View in English

Àrachas

Àrachas

Cuireann Comhar Chreidmheasa Ghaoth Dobhair seirbhís aráchas ar fail do baill forstineach. Díolann an Comhar Creidmheasa as cuid acu agus díolann an ball as cuid eile. Seo iad a leanas na seirbhísí aráchas a chuireann Comhar Creidmheasa Ghaoth Dobhair ar fail do baill forstineach.

  • Árachas Cosanta Iasachta
  • Cosaint Coigiltis Saoil

Is iad na seirbhísí aráchas breise a thig le baill dhíol as ná

  • Aráchas Chosanta Aisíocaíochta(RPI)
  • Árachas Taisteal
  • Arachas Bailee
  • Árachas Charr
  • Árchas Scéama príobhaideach Sláinte

Cliceáil ar aon alt thíos fhonn a leathnú

Is é cheann de na gnéithe is tarraingtí ó thaobh iasacht a fháil ó Chomhar Creidmheasa Ghaoth Dobhair ná Árachas Cosanta Iasachta saor in aisce. Aisíocann sé iarmhéid na hiasachta i gcás báis an bhaill. Tá clúdach ar fáil dóibh siúd atá ina sláinte nó atá ag tabhairt faoi ghnáthdhualgais ceirde tráth deonaithe na hiasachta.

Cad is Árachas Cosanta Iasachta ann?

Tá iarmhéid iasachta gan íoc na baill incháilithe i gComhar Creidmheasa Ghaoth Dobhair faoi árachas go huathoibríoch gan aon chostas díreach don bhall. Ciallaíonn sé seo go nglanfar fiacha na hiasachta go hiomlán i gcás báis an bhaill. Féadfaidh baill iasacht comhar creidmheasa a thógáil amach le lán-mhuinín nach mbeidh ar a gcleithiúnaithe an iasacht a íoc ar bhás an bhaill agus/nó ar mhíchumas buan agus iomlán ó aon cheird. Baineann bainc agus institiúidí airgeadais eile amach préimh árachais don tseirbhís seo sa bhreis ar na haisíocaíochtaí.
Tá Árachas Cosanta Iasachta iníoctha faoi réir ag téarmaí agus coinníollacha.

  • Is ionann an sochar árachais atá iníoctha agus an méid d’iarmhéid iasachta gan íoc an bhaill
  • Leathnaítear an clúdach le míchumas iomlán agus buan ó aon cheird a thabhairt san áireamh. Íocfar an sochar i gcás go bhfuil an ball faoi mhíchumas iomlán agus buan ó aon cheird.

Is ionann Árachas Coigiltis Saoil agus clúdach árachais saoil a chuireann Comhar Creidmheasa Ghaoth Dobhair ar fáil dá chuid baill mar shochar don bhall, m.sh. gan aon chostas díreach duitse agus mar spreagadh le sábháil go rialta. Tá Árachas Coigiltis Saoil iníoctha i gcás báis ball incháilithe, faoi réir ag téarmaí agus coinníollacha polasaí.

Tá méid an tsochair árachais a bhfuil an ball ina theideal i gcomhréir leis an méid coigiltis atá ag an bhall le linn téarma na ballraíochta agus braitheann sé ar aois an bhaill ar dháta na lóisteála.

Faoi riail Chomhar Chreidmheas a 22 (athraithe go riail 19 anois) má lenann do chuntas neamhghníomhach ar feadh 3 bhlian agus mura bhfuil muid ábalta teagmháil a dhéaneamh leat i rith an ama bhfhéidir go néireodh do chuntas dímhaoin/ suanach. Bfhearrde dhuit do chunais a choinneailt gníomhach agus é a úsaid go rialta.
Thig leat do chuntas a chur i bhfeidhm arís nuair a dhéaneann tú idirbheart le ball aitheantais maille le pictiúr m.sh pas/teastas tiomanaithe/ teastas breithe do páistí, agus cinntiú seolta (gan níos lú na 3 mhí siar) m.sh capéis ráiteas ioncaim/ bille fóntais
Is sraith seirbhísí aráchas Coveru.ie curtha ar fáil duit ag Comhair Creidmheasa agus AIG. Cuireann Coveru.ie aráchas charr, baile nó taisteal ar luach réasúnta ar fáil do bhaill.
Léigh níos mó