Comhar Creidmheasa Ghaoth Dobhair Teoranta, Príomh Oifig Doirí Beaga. Donegal
074 9531279 info@gaothdobhaircu.ie
Tá ár gcomhar creidmheasa anseo don phobal, ní ar mhaithe le brabús!    View in English

Coigiltis

Coigiltis le Comhar Creidmheasa Ghaoth Dobhair

Tá a fhios againn uilig na buntáistí atá ag baint le sábháil airgid, bíodh sé do rud éigin ar leith nó i gcomhar 'lá na coise tine'. Ach ciallaíonn airgead a shábháil le Comhar Creidmheasa Ghaoth Dobhair a bheith i do bhall de comharchumann rathúil. Ní custaiméir amháin thú, is ball thú!

Is ionann gach aon €1 a shábhálann tú agus 1 scair amháin sa chomhar creidmheasa. Má thosaíonn tú ag sábháil go rialta ní ghlacfaidh sé i bhfad ort bólacht bhreá a chur le chéile!

Is iad cuid de na buntáistí a bhaineann le coigilteas a dhéanamh le Comhar Creidmheasa Ghaoth Dobhair ná:

  • Rochtain éasca ar do chuid airgid mura bhfuil sé á úsáid ar mhaithe le hurrús i leith iasachta
  • Níl aon mhuirear nó táillí faoi cheilt ag gabháil le haon idirbheartaíocht
  • Árachas coigiltis Saoil do bhaill incháilithe
  • Ainmniúchán fáltais cuntais (féach tuilleadh eolais a fháil thíos)

Nuair a shábhálann tú airgead linne tá tú ag cur le do chuid staire freisin agus tógfar an stair sin san áireamh amach anseo más rud é gur mian leat iarratas a dhéanamh ar iasacht.

Baineann an comhar creidmheasa úsáid as an airgead a shábhálann tú leis le maoiniú a dhéanamh ar an iasacht a thugann sé do bhaill. Trí shábháil linne tá tú ag cuidiú le do chomharsa agus ar bhonn neamhdhíreach ag cuidiú le forbairt a dhéanamh ar an phobal.

Nuair a osclaíonn ball atá os cionn 16 bliain d’aois cuntas leis an gcomhar creidmheasa, tá sé/sí i dteideal duine (nó daoine) a ainmniú le maoin dá chuid/dá cuid sa chomhar creidmheasa a fháil ar bhás dó/di. Áirítear ar mhaoin, scaireanna, taiscí, iasachtaí agus fáltais árachais. Téann sé sin chun tairbhe má fhaigheann an ball bás gan uacht a bheith déanta mar nach gcuirfear an mhaoin atá fágtha sa chomhar creidmheasa tríd an bpróiseas díthiomnachta, próiseas ar minic leis go leor ama a chur amu.

Cliceáil ar aon alt thíos le na leathnú

Tá Comhair Chreidmheasa i bPoblacht na hÉireann clúdaithe ag an Scéim um Chosaint Taiscí atá á riaradh ag Banc Ceannais na hÉireann. Is scéim é ar féidir cúiteamh a chur ar fáil do thaisceoirí má théann institiúid chreidmheasa éigean as gnó. Clúdaíonn sé taiscí i bainc, cumainn foirgníochta, agus comhair chreidmheasa.Féach ar suíomh idirlíon Banc Ceannais na hÉireann le haghaidh tuilleadh eolais le do thoil.

Chomh maith leis sin, is é an Scéim um Chosaint Coigiltis (SPS) faoi úinéireacht agus á fheidhmiú ag Conradh Chomhair Chreidmheasa na hÉireann ar fáil freisin chun idirghabháil a dhéanamh go réamhghníomhach chun coigiltis mball a chosaint trí chúnamh airgeadais atá ar fáil chun cabhrú le haon aontas creidmheasa a d'fhéadfadh deacrachtaí.

Chomh maith leis sin, coigiltis na gcomhaltaí atá árachaithe trí Árachas Saoil Coigiltis (faoi réir téarmaí agus coinníollacha áirithe). Le haghaidh tuilleadh sonraí, tabhair cuairt ar an rannóg Árachas.

Tá tú i dteideal díbhinn i leith gach scaire atá agat le Comhar Creidmheasa Cholmcille Teoranta ar feadh na bliana nuair a fhógraítear an díbhinn. Is ionann díbhinn agus an toradh a bheidh á fháil agat ar do chuid scaireanna agus íocann an comhar creidmheasa é sin as an mbarrachas.*

*D’fhéadfadh sé nach treoir iontaofa í an fheidhmíocht roimhe seo maidir le feidhmíocht amach anseo.

Beidh méid na díbhinne ag brath air:

  • An méid scaireanna atá sábháilte agat (is ionann aon scair amháin agus €1).
  • An barrachás ioncaim atá ar fáil ag do chomhar creidmheasa lena dháileadh ar na baill.

Beidh tú ábalta do chuid coigilteas a aistarraingt ar an gcoinníoll nach bhfuil siad geallta mar urrús i leith iasachta. Spreagtar tú, áfach, le do chuid coigilteas a choinneáil slán, ionas go:

  • Leanfaidh siad le díbhinn a thuilleamh.
  • Leanfaidh siad le tairbhe a bhaint as an gcosaint ón Árachas Coigiltis Saoil.

Faoi riail Chomhar Chreidmheas a 22 (athraithe go riail 19 anois) má lenann do chuntas neamhghníomhach ar feadh 3 bhlian agus mura bhfuil muid ábalta teagmháil a dhéaneamh leat i rith an ama bhfhéidir go néireodh do chuntas dímhaoin. Bfhearrde dhuit do chunais a choinneailt gníomhach agus é a úsaid go rialta.

Thig leat do chuntas a chur i bhfeidhm arís nuair a dhéaneann tú idirbheart le ball aitheantais maille le pictiúr m.sh pas/teastas tiomanaithe/ teastas breithe do páistí, agus cinntiú seolta (gan níos lú na 3 mhí siar) m.sh capéis ráiteas ioncaim/ bille fóntais