Comhar Creidmheasa Ghaoth Dobhair Teoranta, Príomh Oifig Doirí Beaga. Donegal
074 9531279 info@gaothdobhaircu.ie
Tá ár gcomhar creidmheasa anseo don phobal, ní ar mhaithe le brabús!    View in English

FAQ’s

C?

Cad is Comhar Creidmheasa ann?

F.

Comharchumann airgeadais, leis an ball, faoi smacht ag na baill do na baill.

C?

What is the common bond?

F.

The common bond is that factor which unites all members of a credit union. It defines the area within which the credit union can operate. In Ireland, the most usual common bond are Community bond (where all members live in defined village, town or locality); Occupational Bond ( where all members are in the same occupation or work for the same employer); Associational Bond (where all members are in the same society or association).

C?

What can a credit union do for you?

F.

Your credit union can help you achieve financial independence through regular savings and fair and affordable access to loans.

C?

What are shares?

F.

Every €1 saved is equivalent of one share in a credit union. A minimum saving of €10 is needed to keep the account open. You should save regularly to build up a savings history. Each share is eligible for a dividend at the end of the year. The more savings held by the Credit Union, the more funds are available for loans to members.

C?

What is the Common Fund?

F.

As the amount of shares builds up, the common fund of money grows. This is then available for providing loans to members. All members are encouraged to save regularly, even when repaying a loan. This gives the member several direct benefits, and ensures that there are funds for the credit union for use by all members.

C?

Cad é an ciall atá leis angceantar comhcheangal comhlachais?

F.

Is é an gceantar comhcheangal comhlachais an rud a thugann na baill uiulig le chéilethat factor which unites all members of a credit union. It defines the area within which the credit union can operate. In Ireland, the most usual common bond are Community Comhcheangal Phobaill(nuair atá na baill uilig ina chónaí san baile,nó cheantair céanna); Comhcheangal Cheird/phoist( nuair atá an cierd/post céanna a chleachtadh ag na baill uilig nó ag obair don fostaitheoir céanna); Comhcheangal n Chumainn ( nuair atá na baill uilig san chumann amháin).

C?

Cad é atá an Comhar Credimheasa abálta a dhéaneamh duit?

F.

Thig le do Chomhar Chreidmheasa neamhspleachas airgeadais a fháil frís sábhail go rialta agus teacht ar iasachtaí chóir ar luach réasúnta.

C?

Cad is scarranna ann?

F.

Is ionann achan €1 a sabhalaíonn tú linn agus scar amháin sa Chomhar Chreidmheasa. . Caithfaidh €10 ar a laghad a bheith agat leis an chuntas a choinneal foscailte. Ba chóir duit sabháil go rialta le stair choigiltis/sabháila a dhéaneamh. Tá tú in ainm scar a fháil do achan scar atá agta ag deireadh achan bhliain. Má tá níos mó choigiltis sa Comhar Creidmheada tá níos mó airgead ann le iasachtaí a thabhairt amach do baill.

C?

Cad is brí le ciste choiteann?

F.

Fhad is a thagann meadú ar an oiread scaranna t, méadaíonn an ciste coiteann airgead. Tá seo ar fáil ansin le hiasachtaí a thabhairt do baill. Molann muid d'ár mbaill sabháil go rialta, fiú nuair atá siad ag áisíoc iasacht. Téann sin chun sochar ar na baill ar , agus cinntíonn sé go bhfuil foinsí ag an Comhar Chreidmheasa le airgead a chuir ar fáil do na baill uilig.