Comhar Creidmheasa Ghaoth Dobhair Teoranta, Príomh Oifig Doirí Beaga. Donegal
074 9531279 info@gaothdobhaircu.ie
Tá ár gcomhar creidmheasa anseo don phobal, ní ar mhaithe le brabús!    View in English

Iasachtaí

Iasachtaí Chomhar Creidmheasa Ghaoth Dobhair

Is é an dá rud is tábhachtaí faoi iasacht ná a bheith in ann an t-airgead a fháil ar iasacht agus a bheith in ann é a íoc ar ais. Molann muid tú i gComhar Creidmheasa Ghaoth Dobhair le do chuid airgid a bhainistiú go cúramach trí iasachtaí a struchtúrú a oireann do do riachtanais agus do chumas an iasacht sin a íoc ar ais.

Cliceáil ar aon alt thíos le na leathnú

  • Níl aon táillí faoi cheilt nó costaisí idirbheartaíochta
  • Tá ár gcuid rátaí úis cothrom agus réasúnta i gcomparáid le heagraíochtaí eile sa mhargadh
  • Ríomhtar aisíocaíochtaí agus d’iarmhéid atá ag laghdú á thabhairt san áireamh, sa chaoi go mbeidh níos lú úis le híoc agat le gach aon aisíocaíocht
  • Tá do iasacht ón comhar creidmheasa faoi árachas - faoi réir téarmaí agus coinníollacha - gan aon chostas díreach ort. Baineann iasachtóirí eile muirear amach ina leith sin.
  • Is féidir leat do iasacht a íoc go luath, cnapshuim breise aisíocaíochtaí a dhéanamh nó do chuid aisíocaíochtaí rialta a mhéadú, gan píonós. Is féidir le iasachtóirí eile muirear breise a ghearradh ort mar gheall ar iad a íoc ar ais níos túisce!

Cuir sinne i gcomparáid le soláthróirí seirbhíse airgeadais eile agus beidh a fhios agat go bhfuil an margadh is fearr á fháil agat i gComhar Creidmheasa Ghaoth Dobhair. – compare us.

Iasacht Phearsanta Chomhair Chreidmheasa

Is ionann an méid iomlán a bheith iníoctha ag ball agus €3549.62 ar iasacht €3,000 le ráta athraitheach úis 3 bliana, le haisíocaíochtaí míosúla de €83.34, le (ráta céatadánach bliantúil) APR de 11.9% (12.57% APR)

Iasacht Nollag

Is ionann an méid iomlán a bheith iníoctha ag ball agus €1031.30 ar iasacht €1,000 le ráta athraitheach úis 9 Mí, le haisíocaíochtaí míosúla de €111 agus úis, le (ráta céatadánach bliantúil) APR de 7.5% (7.9% APR)

Iasacht Chairr

Is ionann an méid iomlán a bheith iníoctha ag ball agus €11,038.70 ar iasacht €10,000 le ráta athraitheach úis 3 bliaina, le haisíocaíochta míosúila de €277 agus úis, le (ráta céatadánach bliantúil) APR de 6.75% (6.98% APR)

Chun tús a chur, caithfidh tú a bheith i do bhall de Chomhar Creidmheasa Ghaoth Dobhair. Cliceáil anseo le tuilleadh eolais a fháil maidir le conas a bheith i do bhall. Do na baill atá againn, tabhair cuairt orainn nó cuir glaoch orainn agus beidh muid ábalta do chuid riachtanas a phlé leat agus foirm iarratais a thabhairt duit.

Tá Iasachtaí faoi réir fhaomhadh. Téarmaí & Coinníollacha i bhfeidhm.


Faoi réir ag Téarmaí agus Coinníollacha
* Tá na figiúirí ar fad a tugtar ar an suíomh seo ann ar mhaithe le heolas amháin, agus tugann siad treoir gharbh duit maidir le haisíocaíochtaí iasachta duit. Ní mhaíonn na ráitis ar an suíomh seo go bhfuil aon nasc dleathúil nó údarásach i gceist. Moltar duit seiceáil leis an oifig maidir le rátaí suas chun dáta agus ofrálacha.

Saghasanna Iasachtaí ar Fáil:
Méid gur mhaith leat a fháil ar iasacht (€):
Téarma aisíocaíochta:
Cé méid bliana?:

Beidh gach neas íocaíocht:
Beidh do aisíocaíocht iomán:
Beidh d’ús iomlán:

Whilst every care has been made in the production of this information, it is for illustrative purposes only and to give you an overview of the potential cost of borrowing at XXX Credit Union. It does not constitute a loan offer.


Apply Online

We are pleased to accept loan applications from members. Each application is treated in the utmost confidence and will be considered on its own merits. Please complete the following application form, we will be in touch with you as soon as possible.


Notes

Please note, you will be asked to produce the following documentation:

  • A recent payslip*
  • Bank Statements

 

*If you are Self-employed will be asked to produce a notice of tax assessment In deciding whether or not to grant the loan, the Lending Officers will take into account the member’s record of saving and repayments, as well as ability to repay. Once the loan is granted, you will be asked to complete a Credit Agreement (which is a legally binding document being a promise to repay the loan), and to commit to regular repayments. If you do not meet the repayments on your loan, your account will go into arrears. This may affect your credit rating, which may limit your ability to access credit in the future.

We are pleased to accept loan applications from members. Each application is treated in the utmost confidence and will be considered on its own merits. Please complete the following application form, we will be in touch with you as soon as possible.


Notes

Please note, you will be asked to produce the following documentation:

  • A recent payslip*
  • Bank Statements

 

*If you are Self-employed will be asked to produce a notice of tax assessment In deciding whether or not to grant the loan, the Lending Officers will take into account the member’s record of saving and repayments, as well as ability to repay. Once the loan is granted, you will be asked to complete a Credit Agreement (which is a legally binding document being a promise to repay the loan), and to commit to regular repayments. If you do not meet the repayments on your loan, your account will go into arrears. This may affect your credit rating, which may limit your ability to access credit in the future.