Fá dtaobh dínn

/Fá dtaobh dínn
Fá dtaobh dínn 2019-03-28T11:50:29+00:00

Comhar Creidmheasa Ghaoth Dobhair – Croí an Phobail

Bunaíodh Comhar Creidmheasa Gaoth Dobhair i 1972 agus tá ról lárnach aige sa phobal áitiúil ar feadh níos mó ná 40 bliain.

Is lena chuid ball é Comhar Creidmheasa Ghaoth Dobhair Teo. agus tá an pobal i gcroílár achan rud a dhéanann muid. Tá muid bródúil as an tseirbhís ar ardchaighdeán a chuireann muid ar fáil dár gcuid ball i nGaoth Dobhair, i gCloch Cheann Fhaola agus sna Rosa.

Mar bhall de Chomhar Creidmheasa Ghaoth Dobhair Teo;

  • Is leatsa an comhar creidmheasa seo
  • Tá cead cainte agat maidir le reáchtáil Chomhar Creidmheasa Ghaoth Dobhair Teo.
  • Tá tú ábalta rátaí cothroma agus iomaíocha a fháil ar choigilteas agus ar iasachtaí.

Ár bhFealsúnacht

Comharchumann airgeadais is ea Comhar Creidmheasa Ghaoth Dobhair Teo. Is leis na baill é agus tá siadsan freagrach as an chomharchumann a reáchtáil ar mhaithe le leas na mball. Tá ár gcuid ball lárnach in achan rud a dhéanann muid. Seo a leans na príomhthosaíochtaí atá againn:-

  • Airgead taisce ár gcuid ball a chosaint
  • Seirbhísí reatha a sheachadadh go héifeachtúil agus seirbhísí úra a fhorbairt ar mhaithe leis na baill

Is eagraíocht dhaonlathach muid. Toghann na baill an bord stiúrtha, coiste maoirseachta an bhoird agus iniúchóirí ag ár gcruinniú cinn bhliana (CGB).

Caithaoirleach: Mairead Uí Fíoruisce
Bainisteoir : Dara Uí Dhuibhir
Caithaoirleach Board Oversight: Patricia Uí Earcain

TEAGMHÁIL ANOIS

Chun tuilleadh eolais a fháil faoi Chomhar Creidmheasa Gaoth Dobhair

glaoigh orainn ar 074 95 31279, r-phost info@gaothdobhaircu.ie nó téigh i dteagmháil inniu!
TEAGMHÁIL ANOIS