Airgeadra Eachtrach

/Airgeadra Eachtrach
Airgeadra Eachtrach 2018-01-17T05:34:04+00:00

Comhar Creidmheasa Ghaoth Dobhair Malartú Eachtrach ar fáil anois

Is í an aidhm atá againn ná seirbhís áisiúil, luach níos fearr a chur ar fáil do bhaill a dteastaíonn airgeadra eachtrach orthu.

An bhfuil sé ar intinn agat dul thar sáile i mbliana? An bhfuil aon airgeadra eachtrach de dhíth ort? Cad chuige nach n-úsáidfeá ár seirbhís cliceáil agus bailigh le d’airgeadra eachtrach a ordú ó Chomhar Creidmheasa Ghaoth Dobhair? Tig linn réimse leathan d’airgeadra eachtrach a chur ar fáil dár gcuid ball.
Cuireann Comhar Creidmheasa Ghaoth Dobhair Bureau de Change ar fáil trí FEXCO (Foreign Exchange Company of Ireland) Tá sé mar aidhm againn seirbhís áisiúil, ar luach níos fearr, a chur ar fáil do bhaill a bhfuil airgeadra eachtrach de dhíth orthu.
FEXCO (Foreign Exchange Company of Ireland)

Tabhair do d’aire: Caithfidh tú cuntas GNÍOMHACH a bheith agat le Comhar Creidmheasa Ghaoth Dobhair leis an tseirbhís seo a úsáid!

Cad chuige ar chóir duit airgeadra eachtrach a roghnú ón Chomhar Creidmheasa?

  • Díolann muid nótaí eachtracha, agus ceannóidh muid ar ais, saor ó choimisiún, aon airgeadraí nár úsáideadh;
  • Tá níos mó ná 40 airgeadra ar fáil againn le hordú;
  • Tá níos mó ná 40 airgeadra ar fáil againn le hordú;
  • Tá níos mó ná 40 airgeadra ar fáil againn le hordú;
  • Ní gá duit íoc as go dtí go mbaileoidh tú an t-airgeadra;
  • Tá formhór na n-airgeadraí comónta ar fáil ach iad a iarraidh m.sh. tá Steirling, Dollair SAM, agus airgeadraí eile ar fáil taobh istigh de 2-3 lá oibre.

An dóigh a n-oibríonn sé:

Tá ceangal dlí ar Chomhar Creidmheasa Ghaoth Dobhair faisnéis áirithe a bhailiú ó bhaill i gcás idirbhearta atá os cionn €2500. Ligeann sé sin don Chomhar Creidmheasa cloí lenár gcuid oibleagaidí faoi Reachtaíocht na hÉireann, Reachtaíocht na hEorpa agus Reachtaíocht Idirnáisiúnta maidir le Comhrac i gCoinne Sciúradh Airgid (AML) agus ar Fhrithmhaoiniú Sceimhlitheoireachta (CTF).

Ordaíonn ball airgeadra ar líne (suas le 4 airgeadra – uasmhéid €2500)

Gheobhaidh comhalta glaoch / téacs leantach chun an t-ordú a dhearbhú

Beidh 3 lá ag an bhall leis an airgeadra a bhailiú ag an ráta sin

Íocann an ball as agus an t-airgeadra á bhailiú aige/aici

Cén dóigh a n-ordaíonn tú d’airgeadra eachtrach?

Le hairgeadra eachtrach a ordú, cuir glao orainn nó buail isteach san oifig. Tabhair 3 lá oibre ar a laghad dúinn, le do thoil, sula n-imeoidh tú thar lear lena chinntiú go bhfaighfear d’ordú. Is seirbhís áisiúil í seo do bhaill.
De rogha air sin, tig le baill Chomhar Creidmheasa Ghaoth Dobhair airgeadra a ordú go díreach ar líne agus é a bhailiú ag ár n-oifig. Le hordú ar líne, le do thoil, téigh chuig : www.fexcocurrency.com