Ainmniúcháin

/Ainmniúcháin
Ainmniúcháin 2018-01-17T05:24:50+00:00

AN BHFUIL AINMNIÚCHÁN COMHAIR CREIDMHEASA SOCRAITHE AGAT?

MURA BHFUIL, DÉAN INNIU É…

Is áis ar leith í seo do bhaill an chomhair creidmheasa. Tá áis ainmniúcháin ag comhair chreidmheasa do bhaill atá thar 16 bliana d’aois. Ligeann sé duit duine amháin nó níos mó a ainmniú le bheith i dteideal an airgid atá curtha i dtaisce agat i gComhar Creidmheasa Ghaoth Dobhair i gcás do bháis.

  • Tig leat do rogha duine/daoine a ainmniú le do mhaoin a fháil, suas le huasmhéid de €23,000 faoi láthair. Beidh aon mhéid níos mó ná an iarmhéid sin mar pháirt de d’eastát.

  • Féadfaidh tú socruithe d’ainmniúcháin a athrach chomh minic agus is mian leat. Caithfidh ainmniúchán comhlánaithe a bheith sínithe agus feicthe ag ball foirne nó ag ball den Bhord Stiúrtha
  • Is é an t-ainmniúchán is déanaí an ceann bailí.
  • Ní thig le téarmaí d’uachta nó ag codaisíl do d’uacht ainmniúchán a chur ar ceal ná a athrach.
  • Níl an mhaoin ainmnithe mar pháirt d’eastát an duine atá básaithe
  • Cuirfear ainmniúchán ar ceal go huathoibríoch má fhaigheann d’ainmní bás romhatsa. Sa chás sin, ba chóir duit smaoineamh ar ainmniúchán úr a dhéanamh. Mura ndéanann tú é sin, seans nach mbeidh an mhaoin atá agat sa chomhar creidmheasa mar pháirt de d’eastát.
  • I gcás go n-athraíonn do chúinsí pearsanta (m.sh. pósadh, colscaradh nó scaradh) ba chóir duit athbhreithniú a dhéanamh ar d’ainmniúchán ag an am sin.
  • Cuirfear d’ainmniúchán ar ceal go huathoibríoch má phósann tú i ndhiaidh duit é a dhéanamh.