Ná fan sa scuaine!

/Ná fan sa scuaine!
Ná fan sa scuaine! 2018-01-17T05:36:02+00:00

BRÉAN D’FHANACHT I SCUAINE? SMAOINIGH AR NA SEIRBHÍSÍ SEO A LEANAS ATÁ AR FÁIL…

  • LÁNA GASTA

Tá lána gasta úr againn do bhaill nach bhfuil am acu fanacht agus nach bhfuil ag iarraidh ach airgead a chur isteach nó a tharraingt amach.

  • IDIRBHEARTA GAN AIRGEAD TIRIM

Tig le baill íocaíochtaí a dhéanamh isteach ina gcuntas i gComhar Creidmheasa Ghaoth Dobhair trí úsáid a bhaint as a gcárta dochair Visa nó trí scairt a chur orainn ar 074 95 31279.

  • DOCHAR DÍREACH

An bhfuil tú ag iarraidh bealach gasta, sásta, solúbtha agus saor ó strus le hairgead a íoc isteach i do chuntas i gComhar Creidmheasa Ghaoth Dobhair? Tá áis dochair dhírigh curtha ar fáil againn dár gcuid ball. Más mian leat go dtarraingeofar méid réamhshocraithe amach as do chuntas bainc ar bhonn seachtainiúil/coicíse/4 seachtaine/míosúla, labhair linn inniu le do thoil.

  • Ríomhaistriú Airgid (RAA)

Tig le Comhar Creidmheasa Ghaoth Dobhair airgead a aistriú go díreach isteach i do chuntas bainc ón airgead atá curtha i dtaisce agat duitse nó nuair a bheidh tú ag tarraingt anuas iasacht. Beidh do chuid sonraí bainc de dhíth orainn le déanamh amhlaidh. Seo bealach an-ghasta agus éifeachtúil le rochtain a fháil ar do chuid airgid go gasta. Níl aon táille ar an tseirbhís seo.

  • ASBHAINT PHÁROLLA

Reáchtálann Comhar Creidmheasa Ghaoth Dobhair scéimeanna asbhaintí párolla le fostóirí sa cheantar. Seiceáil le do rannóg párolla nó lenár n-oifig le fáil amach an bhfuil an áis seo ar fáil duit.
Ligeann an scéim seo d’fhostaithe méid ar leith dá gcuid tuarastal a bheith díolta isteach ina gcuntas coigiltis nó iasachta i gComhar Creidmheasa Ghaoth Dobhair. Is bealach an-sásta é cuid de do thuarastal a aisbhaint ag an fhoinse le hairgead a shábháil nó le hiasacht a aisíoc.

  • An Dóigh le Clárú Lenár Scéim Aisbhaintí Párolla

Má tá spéis ag roinnt fostaithe de do chuid i bpáirt a ghlacadh i scéim aisbhaintí párolla, déan teagmháil lenár n-oifig le do thoil ar 074 95 31279 le níos mó eolais a fháil.