Cén fáth Iasacht Le Linn

/Cén fáth Iasacht Le Linn
Cén fáth Iasacht Le Linn 2018-02-05T15:35:20+00:00

AG CEANNACH CAIRR? AG CÓIRIÚ AN TÍ? AM DUL AR SAOIRE? NÓ AG PÓSADH?

Tá Comhar Creidmheasa Ghaoth Dobhair Teo. breá sásta iarratais ar iasachtaí ó bhaill le haghaidh rud ar bith a mheas. Caitear le gach iarratas go huile is go hiomlán faoi rún agus déanfar é a mheas, bunaithe ar a fhiúntas féin. Tá sé mar pholasaí ag an chomhar creidmheasa freastal ar riachtanais iasachta an oiread ball agus is féidir, ag brath ar an airgead atá ar fáil. Tá Comhar Creidmheasa Ghaoth Dobhair Teo. anseo le cuidiú leat le cibé rud atá ar intinn agat. Ceann de na príomhfheidhmeanna atá againn mar Chomhar Creidmheasa ná iasachtaí a chur ar fáil agus cuireann muid iasachtaí ar fáil ar rátaí an-réasúnta dár gcuid ball. Ceadaíodh 93.5% de na hiarratais uilig ar iasachtaí i 2016.

Nó líon isteach foirm fiosrúcháin iasachta (Nasc). Cuirfidh duine dár n-oifigigh iasachta glao ar ais ort!

Fíosrúchán anseo
Fíosrúchán anseo

NA RUDAÍ ATÁ DE DHÍTH ORT NUAIR A CHUIREANN TÚ IARRATAS AR IASACHT ISTEACH

Iasacht Urraithe

Má tá tú ag iarraidh iasacht a fháil atá níos lú nó cothrom le do chuid scaireanna b’fhéidir go n-iarrfaí ort na doiciméid seo a leanas a chur ar fáil:

1.ID Fótagrafach .i. Pas nó Ceadúnas Tiomána Bailí

2.Deimhniú ar sheoladh (dáta sna 6 mhí is déanaí)

3.Deimhniú ar uimhir PSP (Duillín Pá, P60 nó P45)

Má tá tú ag cur iarratas isteach le haghaidh iasachta atá níos mó ná an t-airgead atá i dtaisce agat iarrfar ort na doiciméid seo a leanas a chur ar fáil:

1. Cruthúnas ar Ioncam – Duillíní Pá, Admhálacha Leasa Shóisialaigh, measúnú ar ioncam (a rinneadh le gairid), Deimhniú Imréitigh Cánach, ag brath ar do chúinsí féin.

2. Ráiteas Bainc: ráiteas na 3 mhí is déanaí ar do chuntas reatha.

3. I.D. Fótagrafach: Pas nó Ceadúnas Tiomána Bailí.

4. Deimhniú ar Sheoladh: Bille Fóntais nó ráiteas bainc a bhfuil dáta sna 6 mhí is déanaí air.

5. Deimhniú ar uimhir PSP Duillín Pá, P60 nó P45)

Na buntáistí a bhaineann le hiasacht a fháil ó Chomhar Creidmheasa Ghaoth Dobhair

 • Níl aon táillí folaithe ná táillí idirbheartaíochta i gceist.

 • Tá ár rátaí úis cothrom agus réasúnta i gcomparáid le rátaí eile sa mhargadh.
 • Ríomhtar aisíocaíochtaí ar d’iarmhéid laghdaitheach, ionas go ndíolann tú níos lú úis le gach aisíocaíocht.
 • Tá do chomhar creidmheasa faoi árachas – faoi réir téarmaí agus coinníollacha – saor ó aon chostas díreach ortsa. Gearrann iasachtóirí eile táille air sin.
 • Tig leat d’iasacht a aisíoc go luath, aisíocaíochtaí breise cnapshuime a dhéanamh nó d’aisíocaíochtaí rialta a mhéadú, saor ó phionós. D’fhéadfadh iasachtóirí eile táille bhreise a ghearradh ort má aisíocann tú iad níos gasta!
 • Mar chomharchumann áitiúil pobail, roinntear ár gcuid brabús agus déanann muid urraíocht ar ghrúpaí pobail áitiúla

Árachas Cosanta Iasachta

 • Tairgeann Comhar Creidmheasa Ghaoth Dobhair Árachas Coigiltis Saoil agus Árachas Cosanta Iasachta do gach ball atá incháilithe, saor ó aon chostas díreach ortsa, an ball.

 • Is é an comhlacht árachais ECCU Assurance DAC atá ag na comhair chreidmheasa iad féin a sheasann costas an árachais agus díolann na comhair chreidmheasa as.

 • Ba cheart duit fiosrú agus tú ag cur d’iarratas ar iasacht isteach le fáil amach an bhfuil tú incháilithe.

Cad atá i gceist le hÁrachas Cosanta Iasachta?

Más rud é go bhfaigheann ball de chuid Chomhar Creidmheasa Ghaoth Dobhair bás agus iarmhéid iasachta gan íoc aige, aisíoctar an t-iarmhéid go hiomlán, faoi réir téarmaí agus coinníollacha agus roinnt teorainneacha cumhdaigh atá i bhfeidhm.
Más ball incháilithe thú, ciallaíonn sé sin go dtig leat airgead a fháil ar iasacht ó Chomhar Creidmheasa Ghaoth Dobhair agus lánmhuinín a bheith agat nach mbeidh ar do chuid cleithiúnaithe an t-iarmhéid iasachta gan íoc a aisíoc má fhaigheann tú bás. Is é an sochar árachais atá iníoctha ná an méid den iarmhéid iasachta gan íoc atá fágtha ag an bhall a fuair bás.

Nuair a fhaigheann ball airgead ar iasacht ó Chomhar Creidmheasa Ghaoth Dobhair, tá iasacht i dteideal cumhdaigh más rud é:

 • nach bhfuil 70 bliain slánaithe ag an iasachtaí
 • go dtig leis an iasachtaí a dheimhniú go bhfuil sé ábalta na gnáthdhualgais uilig a bhaineann lena phost a dhéanamh go gníomhach agus go rialta
TEAGMHÁIL ANOIS

Le níos mó sonraí a fháil ar aon chuid den eolas thuas

labhair linn inniu trí scairt a chur ar 074 95 31279 agus beidh muid sásta freagra a thabhairt ar aon cheann de do chuid ceisteanna
TEAGMHÁIL ANOIS